Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Europsky socialny fond
 • Európsky sociálny fond

 • Sprostredkovateľský orgán

 • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 • Fotogaléria


 • Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti spoločnosti
  JA servis, s. r. o.
 • Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Riadiaci orgán: Sociálna inovačná a energetická agentúra
 • ITMS: 25110120219
 • Kód výzvy: DOP-2008-SIP-001
 • Stav: ukončený
 • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 • „Investícia do Vašej budúcnosti“

 • Základné informácie o projekte:
 • Prijímateľ: JA servis, s. r. o. Mestečko 178, 020 52 Púchov
 • Miesto realizácie projektu: Púchov, okres Púchov, Trenčiansky samosprávny kraj
 • Trvanie projektu: 2009 – jún 2010
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 327830, 26 €
 • Cieľ projektu: Zefektívnenie a modernizácia výrobného procesu a tým dosiahnutie zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
 • Hlavné aktivity projektu: : Obstaranie inovatívnych technológií
 • Cieľové skupiny: zamestnanci spoločnosti JA servis, s. r. o a následne obchodní partneri- odberatelia
 • Výsledky realizovaného projektu:
 • V rámci projektu bola kúpená inovatívna technológia vrátane softvérov:
  • - Štvorosé vertikálne obrábacie centrum- vhodné na obrábanie foriem a presných dielov
  • - 2 osí CNC sústruh na rovnom lôžku- vhodné pre ťažké sústruženie s vysokou produktivitou